Majoitteista – louteen ylistys

Loue.. inarilainen perinnemalli, erinomaisen hyvä, Irma Majanderin tekemä

Hengittää hyvin, modifioituu alustan mukaan, helppo kulkea sisään ja ulos ovesta

http://mariaariam.wordpress.com/2012/07/26/louteiden-loue/

This entry was posted by duottar.